O konferenci

CONFERENCE OF YOUNG SLAVISTS

Konference mladých slavistů

je projektem studentů a doktorandů slavistických oboru Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Svým mezinárodním rozměrem a zapojením mladých odborníků různých specializací a vědeckých zájmů by měl zvýšit informovanost o odborné činnosti studentů pregraduálního i doktorského studia, kteří se zabývají slovanskou filologií, a to napříč jednotlivými slavistickými obory i různými slavistickými pracovišti. Cílem akce je umožnit setkávání mladých odborníků, vytvořit prostor pro prezentaci výsledků jejich badatelské činnosti a fórum pro konfrontaci rozmanitých vědeckých metod a pohledů na slovanský areál. Z tohoto důvodu jsou zváni studenti z ostatních slavistických pracovišť v ČR i ze zahraničních univerzit. Účastníkům konference se tedy nabízí rovněž příležitost navazovat kontakty, které se mohou stát základem pro budoucí mezinárodní spolupráci mladé generace badatelů.

Účast na konferenci spočívá v přednesení referátu v rozsahu 15–20 minut. Jednacími jazyky jsou všechny jazyky slovanské. Úcastníkům, kteří referát zpracují do podoby ucelené studie, bude nabídnuta možnost publikovat svuj text v recenzovaném sborníku.

Organizačním zázemím konference je Ústav východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.