O konferenci

Vážení kolegové,
Bohužel musíme konferenci znovu odložit. Moc se Vám omlouváme, že ji posouváme již po druhé, ale ve světle současných událostí by byla přítomnost některých účastníků komplikovaná, ne-li nemožná, a to jak fyzicky, tak i online. O novém termínu Vás budeme samozřejmě informovat. Doufáme, že se nám poštěstí setkat se v Praze na půdě Filozofické fakulty.
Dear colleagues,
Unfortunately, we have to postpone the conference again. We apologize to you for postponing it for the second time, but in light of current events, the presence of some participants would be complicated, if not impossible, both physically and online. We will of course inform you about the new date. We hope that we will be lucky to meet in Prague at the Faculty of Arts.

Konference mladých slavistů

je projektem studentů a doktorandů slavistických oboru Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Svým mezinárodním rozměrem a zapojením mladých odborníků různých specializací a vědeckých zájmů by měl zvýšit informovanost o odborné činnosti studentů pregraduálního i doktorského studia, kteří se zabývají slovanskou filologií, a to napříč jednotlivými slavistickými obory i různými slavistickými pracovišti. Cílem akce je umožnit setkávání mladých odborníků, vytvořit prostor pro prezentaci výsledků jejich badatelské činnosti a fórum pro konfrontaci rozmanitých vědeckých metod a pohledů na slovanský areál. Z tohoto důvodu jsou zváni studenti z ostatních slavistických pracovišť v ČR i ze zahraničních univerzit. Účastníkům konference se tedy nabízí rovněž příležitost navazovat kontakty, které se mohou stát základem pro budoucí mezinárodní spolupráci mladé generace badatelů.

Účast na konferenci spočívá v přednesení referátu v rozsahu 15–20 minut. Jednacími jazyky jsou všechny jazyky slovanské. Úcastníkům, kteří referát zpracují do podoby ucelené studie, bude nabídnuta možnost publikovat svuj text v recenzovaném sborníku.

Organizačním zázemím konference je Ústav východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.